Hoppa till sidans innehåll

Uppdatering angående Coronaviruset

20 NOV 2020 08:58
Uppdaterad 201120
 • Uppdaterad: 20 NOV 2020 13:21

Spånga Basket följer händelseutvecklingen av Coronaviruset och vi uppmanar alla att dagligen gå in på Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska Basketbollförbundets hemsidor. Vi följer deras riktlinjer.

Rekommendationen är att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smittan vidare. Det innebär att om du har symptom, även lindriga sådana, ska du avstå från att komma till träning och/eller match.

Detta gäller både spelare, coacher samt föräldrar som hämtar och lämnar sina barn till vår verksamhet.

Har ni frågor går det som vanligt bra att kontakta oss.

 

Uppdatering 201120

Spånga Baskets riktlinjer vid konstaterade fall av Covid-19 

Med anledning av att Spånga Basket haft sitt första kända och konstaterade fall av Covid-19 i föreningen har Spånga Baskets styrelse, med stöd i Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets och Svenska Basketbollförbundets riktlinjer, beslutat om följande för verksamheten:

När spelare eller coach deltagit i träning där någon senare testat positivt för Covid-19, ska träningsverksamheten för det aktuella laget ställas in under kommande sju (7) dagar räknat från dagen för träningen. Spelare eller coacher som deltagit vid träning där någon senare testat positivt för covid-19, ska inte heller delta i annan träningsverksamhet i Spånga Baskets regi under den aktuella tiden.   

Spånga Baskets styrelse kan även i enskilda fall komma att fatta beslut som avviker från det ovanstående i syfte att stoppa smittspridning inom föreningen. 

I övrigt gäller samma regler som tidigare. Vi vill även särskilt erinra om Folkhälsomyndighetens regler vid fall av konstaterad smitta inom familjen och vädja till spelare som träffas av dessa regler att avstå från träning under karantänstiden.

Länk till Folkhälsomyndighetens regler vid konstaterat fall inom familjen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/ 

Slutligen får vi upplysa om att Folkhälsomyndigheten den 19 november 2020 beslutat om att förlänga de skärpta allmänna råd som gäller i bland annat Stockholms län, till den 13 december 2020. Vad dessa skärpta allmänna råd innebär för Spånga Baskets verksamhet framgår av tidigare uppdateringar.

Länk till Folkhälsomyndighetens beslut: https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/11/de-skarpta-allmanna-raden-forlangs/ 

 

Uppdatering 201118

Spånga Basket ställer in omgångar i SMC samt ett utbildningstillfälle.

Stockholms Basketdistriktsförbund meddelade att samtliga resterande matcher för år 2020 ställs in eller skjuts upp till 2021. Spånga Basket följer naturligtvis detta beslut och ställer därför in år 2020 två resterande spelhelger i SkandiaMäklarna Cup. 

Vi har också beslutat att ställa in kvällens utbildningstillfälle i SCA, Spånga Coach Academy. 
Detta hoppas vi kunna genomföra i början av nästa år.Uppdatering 201103

Spånga Baskets träningsverksamhet för spelare födda 2004 eller tidigare, sker utomhus.

Folkhälsomyndigheten meddelade 29/10 beslut om skärpta allmänna råd i bland annat Stockholms län.
Läs mer om beslutet på
deras hemsida. Beslutet gäller till 19/11 men kan komma att förlängas.

Spånga Basket deltog tillsammans med ett stort antal basketklubbar i Stockholm på ett videomöte igår kväll, 2/11, som Stockholms Basketdistriktsförbund bjudit in till. Där beslutades gemensamt att vi självklart följer Folkhälsomyndighetens beslut. 

Svenska basketbollförbundet skriver även i ett mejl till oss (med flera) idag 3/11:

TRÄNINGSVERKSAMHET

Stockholm, Skåne, Östergötland, västra Götaland, Uppsala 

 • Verksamhet som riktar sig till spelare födda 2005 och senare: träningar kan fortsätta, men ej matcher. Dock gäller att:

  • minimera den fysiska kontakten och kör individuella övningar så långt som möjligt
  • undvik att resa med kollektivtrafik
  • träna utomhus om det går

 • Verksamhet som riktar sig till äldre spelare än ovan nämnda ska pausa all verksamhet, det gäller träning såväl som match. SBBF rekommenderar att tränare uppmanar och hjälper spelarna att träna individuellt, utomhus om det går. 
 • Publiktaket om 50 personer ligger kvar.

---

 

Följande gäller för Spånga Basket, fram till 19/11:

 • Inget matchpel, oavsett ålder. Detta innefattar även interna och externa träningsmatcher. Får ej arrangeras.

 • SkandiaMäklarna Cups spelomgångar fram till 19/11 ställs in. 
  I dagsläget planerar vi för genomförande av spelomgångarna 21/11 och 22/11.  Men det kan självklart bli så att vi behöver ställa in även dessa omgångar och då med kort varsel. Berörda lag är informerade.

 • Lagträffar för videoanalyser etc. eller föräldramöten får ej genomföras.

 

Födda 2004 eller tidigare

 • Ingen inomhusträning.

 • Lagens tränare informerar om eventuell utomhusträning.

 

Födda 2005 eller senare

 • Ordinarie träningstider inomhus.

 • Föräldrar EJ tillåtna i hallarna. Knattebasket inkluderad.

 • Byt om hemma.

 • Tvätta händerna före träning. Coachers ansvar att så sker.

 • Vi bedriver individuella övningar och undviker kontakt och spelmoment.

 

USM och RM

USM omgång 1 skjuts fram till 5-7 februari.

RM omgång 2 skjuts fram till 29-31 januari.

 

Spånga Coach Academy

Utbildningstillfälle 4, Basketkunskap 1, är sedan tidigare planerat till 18/11 i Spångahallen. 
I dagsläget undersöker vi möjligheten att genomföra denna utbildning på ett coronasäkert sätt. 

Deltagare får information under vecka 46 om utbildningstillfället genomförs på planerat datum och i sådana fall hur, eller om vi beslutat att flytta fram.

 

Uppdatering 200424

Spånga Baskets träningsverksamhet genomförs som vanligt.

Folkhälsomyndigheten belyser hur viktigt det är för folkhälsan att fysisk aktivitet fortsätter. Se deras hemsida för senaste informationen och rekommendationerna till idrottsföreningar. 

Folkhälsomyndigheten har vidare en grundhållning att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor. Spånga Basket rekommendationer om försiktighet, uppmärksamhet och hygien (se inledande text) gäller självklart fortfarande.

Vi ser att barnen och ungdomarna i vår verksamhet umgås och träffas med kontakt under dagarna, i skolan samt på sin fritid utanför basketen.
Vår träningsverksamhet fungerar mycket bra. Utövare, coacher och vårdnadshavare tar dagligen ett gemensamt ansvar för att träningarna ska fungera och kunna genomföras säkert.

Spånga Basket ger från och med vecka 18 samtliga coacher för samtliga lag, möjligheten att lägga in sedvanliga kontaktmoment i lagträningen. Till exempel matchspel i dess olika former, inom laget.

Spånga Basket tillåter i dagsläget inte träningsmatcher mot andra föreningar. Dock undersöker vi möjligheterna för detta, om träningsmatcher kan tillåtas ske innan säsongens slut och under vilka former dessa kan genomföras på ett säkert sätt. 

 

Uppdatering 200318

Spånga Baskets träningsverksamhet fortsätter, för samtliga spelare och lag.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.

En av anledningarna är att ”både gymnasieskolor, universitet och högskolor samlar elever och studenter från upptagningsområden som är mycket större än grundskolans.”

Spånga Basket har idag drygt 20 gymnasielever som aktiva spelare, utspridda på tre lag och som alla bor i vårt egna upptagningsområde.

Folkhälsomyndigheten har vidare en grundhållning att symtomfria personer, som inte tillhör riskgrupperna, ska kunna fortsätta med sina normala sysslor. Mer information finns i denna nyhet

Spånga Basket beslutade igår 17/3 att fortsätta träningsverksamheten för samtliga lag och spelare, även våra gymnasieelever. 

Däremot har vi ändrat träningsupplägget och inga grupper, oavsett ålder, genomför kontakt eller spelmoment. Istället går vi över till individuella övningar.

Vidare gäller förstås våra rekommendationer om försiktighet, uppmärksamhet och hygien, se inledande text.

Som tidigare meddelat har vi stor förståelse och respekt för att du som vårdnadshavare är orolig och önskar att ditt barn avstår deltagande i träning. Däremot uppskattar vi att denna information når fram till respektive tränare. Saknar du kontaktuppgifter, hör av dig till vårt kansli.

Vi fortsätter utvecklingen och försöker uppdatera vår medlemmar så snabbt som möjligt. Just nu förbereder vi oss också för att kunna bedriva verksamhet utomhus.

 

Uppdatering 200315

Träningar körs igång som vanligt igen fr.o.m. vecka 12, måndag 16/3.

Undantaget är Mariehällsskolan. Där råder fortfarande träningsuppehåll och informationen i uppdateringen 12/3 (se nedan, stycket "Träningar och matcher") är vad som gäller.

Då händelseförloppet relaterat till information, tyckande och uppfattningar om hur vi skall agera kring Coronaviruset är snabbt och ibland svårnavigerat, är Spånga Baskets syn att vi följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten. De uppmanar att fortsätta med idrottsverksamhet såsom träningar. 

Johan Carlsson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten:
”– Det finns ingen anledning att ställa in mindre evenemang, som idrottsträningar med 10-20 personer. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen." 
 
Samtidigt har Spånga Basket full respekt för att man som individ, spelare, förälder eller ledare kan känna sig obekväm med situationen eller att man exempelvis via sitt yrke uppmanas ha ett förhållningssätt som inte stämmer överens med vårt. Naturligtvis gäller ovan rekommendationer såsom noggrannhet med handhygien och uppmärksamhet på symptom, se inledande text. Träningsfrånvaro, oavsett anledning, meddelas som vanligt till lagets huvudtränare.

Vår verksamheten i form av träningar startar alltså igen fr.o.m. vecka 12.
Skulle enskilda lag känna att man vill agera annorlunda ber vi att huvudtränaren tar kontakt med vår klubbchef. Information finns i coachgruppen på Facebook. 

Beroende på hur situationen utvecklas, i omvärlden och i Sverige samt hur beslut och rekommendationer baserat på detta förändas, kan självklart vår bedömning om träning ändras. Vi uppdaterar då denna artikel och skickar ut ett mejl till våra medlemmar. 


Uppdatering 200312, klockan 21.54

Spånga Basket ställer in samtliga av säsongens resterande matcher och spelomgångar i SkandiaMäklarna Cup, SMC. Detta med anledning av att vi följer Svenska Basketbollförbundets (SBBF) rekommendationer och riktlinjer. Läs mer  mer om dessa på SBBF:s hemsida.

Stockholms Basketdistriktsförbund meddelar i ett pressmeddelande att även de "väljer att avsluta tävlingssäsongen och ställa in all tävlingsverksamhet i distriktet, med omedelbar verkan, i enlighet med Svenska Basketbollförbundets rekommendationer". 

Detta innebär att slutspelsmatcher och Lions Cup samt EB avslutas och ställs in för resten av säsongen.

Norrköping Dolphins har ännu inte meddelat något men påskturneringen Stadium Cup förväntas ställas in. En turnering som flera av våra lag är anmälda till.

Högsbo Basket har inte givi något besked angående Göteborgs Basketfestival. Om denna turnering blir inställd går vi självklart ut med information, hur vi löser återbetalningar av deltagaravgifter etc. 

Vi ställer in samtliga träningar fredag 13/3 - söndag 15/3. Nytt beslut angående nästkommande veckas (12) träningar, kommer senast söndag kväll 15/3. 

 

Uppdatering 200312, klockan 12.16

Regeringen beslutade igår (11/3 2020) om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Mer information finns på regeringens hemsida.

Förordningen innebär att från och med idag, torsdag 12 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

 

Vad innebär det för Spånga Basket?

 

SkandiaMäklarna Cup (SMC)

Då vi som förening i detta nu inte ordnar sammankomster av den ovan nämnda storleken, planeras kommande helgs (14-15/3) omgång i SMC att genomföras. Antalet besökare som vistas samtidigt i Spångahallen beräknas gott och väl understiga 500 personer. Dock vill vi hålla helgens publik så låg som möjligt och rekommenderar därför att varje deltagande spelare max har en (1) anhörig på plats.

Vi vill förtydliga för samtliga, särskilt kommande helgs deltagande lag, att det här är klubbens beslut idag, torsdag 12 mars. Om situationen förändras eller bedöms annorlunda så kommer vi kommunicera detta med en uppdatering nedan. Deltagande lag får information mejlledes från vår administratör för SMC.

Vidare ser vi ordentligt över våra rutiner i kiosken och cafeterian som vi har i bruk i samband med SMC och övriga hemmamatcher och som en nödvändig säkerhetssåtgärd tillhandahåller vi tills vidare handsprit, extra tvål och ytdesinfektion i kök och hygienzoner för vår personal på plats. Samtliga som arbetar i vår kiosk kommer att arbeta med handskar och tänger i hantering av den mat som säljs. 

Vi kommer även att lägga in extra tvål samtliga toaletter i Spångahallen.

Träningar och matcher

Våra träningar fortsätter som planerat och även matchspelet, cupspel (slutspel) i Stockholmsserien samt deltagandet i Lions Cup, tills vårt lokala basketdistriktsförbund StBDF meddelar annat.

Undantaget är Mariehällsskolan där vi tills vidare pausar samtliga av våra träningar då vår coach för dessa skollag behöver avstå från att arbeta i vår verksamhet. Särskilt mejl kommer till berörda lag med mer information.

För Flickor 12 Mariehäll innebär detta träningsuppehåll tills vidare.

Flickor 09 Mariehäll välkomnas att samträna med Flickor 09 Solhem.

Deltagande i turneringar

Gällande vårt engagemang i Göteborgs Basketfestival där vi är över 240 anmälda deltagare, avvaktar vi besked från arrangören Högsbo Basket. Avresa är planerat till onsdag 20 maj och i god tid innan dess kommer vi att veta mer och kunna kommunicera ut det till anmälda. 

Flera av våra lag har anmält deltagande till Stadium Cup i Norrköping över påskhelgen. Arrangören Norrköping Dolphins har låtit meddela att de under dagen (idag, torsdag 12/3) fattar beslut om turneringen ska genomföras eller inte. Information om detta förmedlar vi från kansliet till berörda lag.

Spånga Basket avråder samtliga våra lag från deltagade i spel och/eller turneringar utomlands.
Vi förstår att berörda lag blir besvikna över en sådan avrådan men vi är förstås måna om våra medlemmars bästa. Vår avrådan beror dels på smittrisken men det finns även en risk att hamna i karantän, att man fastnar utomlands.

Vi ber att berörda lag kontaktar kansliet eller klubbchef vid frågor om detta. 

Valborg på Gläntan

Som tidigare kommunicerat via sociala medier har Spånga Basket planerat att arrangera Valborgsfirande på Gläntan. Detta event skulle engagera flera av våra spelare med familjer. 
Tidigt i morse beslutade valborgsgruppen att evenemanget ställs in, eftersom vi i och med dagens förbud inte längre har tillstånd att arrangera en sådan stor sammankomst. 

Istället planeras ett senare evenemang i samband med uppstart av basketsäsongen 2020-2021.

Övrig information

Som vi publicerade i klubbens facebookgrupp den 2 mars så förstår vi våra medlemmars oro över Coronaviruset och följer utvecklingen. Vi uppdaterar denna artikel så fort och ofta vi känner att det krävs.

Om du som vårdnadshavare känner oro och vill att ditt barn ska vara hemma från klubbens träningar och matcher, har vi full förståelse för detta. Ni hör då som vanligt av er till lagets coach(er) som i sin tur meddelar kansliet om någon åtgärd som t.ex. avanmälan eller matchflytt behöver administreras.

Ta hand om er!

Skribent: Marc Möller
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Spånga BBK - Basket
Spånga Center, Stormbyvägen 2-4
16355 Spånga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info